Kliek op enige teksvers om direk daarheen te gaan. Hou muis op foto om foto te laat stilstaan.

Joh. 3:16

God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Gal. 5:22

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.

Fil. 4:13

Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.

Joh. 15:5

Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

2 Kor. 12:9-10

Sy antwoord was: "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is." Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

Spr. 3:5

Vertrou volkome op die Here en moenie
op jou eie insigte staat maak nie.

Ps. 119:9

Hoe kan 'n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan U woord!

Spr. 3:6

Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.

Verras deur sy pa… (Lukas 15:11-32)

22/11/2015

“Die NG Kerk het nou sy rug op die Bybel gedraai!” hoor ek ...

DANIËL TREK ‘N STREEP IN DIE SAND – ONS KINDERS KAN SY VOORBEELD VOLG

16/11/2015

Daniel 1 (Bl 916)

INLEIDING

Tydens die vorige dooppreek ...

Aantal besoekers sedert 14 Januarie 2012: