Incontext-bediening gebedsvriende

Liewe gebedsvriende Op 13 Mei, slegs dae voor die begin van die maand van Ramadan, is Indonesië (met die grootste Moslembevolking ter wêreld), op hoë gereedheidsvlak na drie selfmoordbomaanvalle gerig op kerke in Surabaya wat 13 mense se lewens geëis het en meer as 40 ander beseer het. Die daders was geradikaliseerde lede van een […] Lees verder

Wat glo die NG Kerk regtig?

Die Heidelbergse Kategismus: 14. Net Jesus! Oor God die Seun en ons Verlossing Sondag 11 Vraag 29: Waarom word die Seun van God genoem: Jesus, wat Verlosser beteken? Antwoord: Omdat Hy ons van al ons sondes verlos en by niemand anders enige saligheid te soek of te kry is nie. Vraag 30: Glo die mense […] Lees verder

René self oor: “Kom ons Sing”

Liewe Gemeente, Saam met al die ander NG gemeentes en kerkkore, is De Eike ook uitgenooi na ‘n geleentheid in die Kaapse Stadsaal op 8 September 2018:  Dis Tyd om te Sing!   De Eike se kerkkoor het reeds ingeskryf om daaraan deel te neem. Die organiseerders beoog om 500 sangers aan ‘n massakoor te laat […] Lees verder

Wat glo die NG Kerk regtig?

Die Heidelbergse Kategismus: 13. Die Inhoud van ons geloof (ii) Die Vader  Sondag 10 Vraag 27: Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Antwoord: Die almagtige en oralteenwoordige krag van God waardeur Hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer dat lower en gras, reën […] Lees verder

De Eike Senior Burgerklub

Die Bestuur van die klub het besluit ons gaan hierdie kwartaal die Skool vir Blindes in Worcester besoek. Na dié besoek gaan ons by Kleinplasie middagete geniet en bietjie rondkyk wat alles daar aangebied word!  Die besonderhede van die uitstappie is as volg: Datum: Donderdag 7 Junie 2018 Vertrektyd: 09:00 (vanaf kerkgebou) Terugkoms: namiddag Kostes: […] Lees verder

Othello Bybelstudie groep

Lidmate van Othello vra al ‘n geruime tyd of ons nie ‘n Bybelstudie byeenkoms by Othello kan hou nie.  Phillie van Wyk het my gehelp om onder ons lidmate uit te vind wat spesifiek hulle behoefte is.  Lidmate kon aandui of hulle belangstel in so ‘n Bybelstudie groep, watter dag in die week hulle verkies, […] Lees verder

Woorde wat elke kind moet hoor

Inleiding Ons kinders gaan in hulle lewens na baie woorde moet luister. Hulle word van alle kants af daarmee gebombardeer: woorde van ’n onderwyser, ’n predikant, ’n baas. Woorde van vriende en familie… Maar niks van hierdie woorde is naastenby so belangrik soos jou woorde as ouer nie. Daarom wil ek graag in hierdie gesprek […] Lees verder

Wat glo die NG Kerk regtig?

Die Heidelbergse Kategismus: 12. Die Inhoud van ons geloof (i) Die Vader  Sondag 9 Oor God die Vader en ons Skepping  Vraag 26: Wat glo jy as jy sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel   en die aarde? Antwoord: Ek glo dat die ewige Vader van ons […] Lees verder

Liewe Ouers Junior Kategese

Onthou asseblief dat ons as Kinderkerk voortaan nie meer as ‘n groep die Gesinsdiens gaan bywoon nie, maar dat die kinders wel saam met hul ouers “grootkerk” toe gaan.  Hierdie kwartaal : 10 Junie 2018. Nog veranderings :  Op 13 en 20 Mei (Pinkstertyd) : Geen Kinderkerk.  Die kinders woon die twee eredienste saam met […] Lees verder