10 Maart 2017

Ons gemeente is vanjaar 40 jaar oud. Die geleentheid is met ‘n heerlike gemeente-ete gevier! Groot dankie aan ons Hemelse Vader wat ons gemeente reeds so lank in Sy hand gehou het.