27 Oktober 2019

Sondagoggend 27 Oktober 2019 was een van daardie eredienste wat ‘n mens net so af en toe die voorreg het om te beleef.