• Deur my finansiële bydrae wil ek saamwerk om die Evangelie van Jesus Christus so ver en wyd moontlik uit te dra. Daarom verbind ek my in afhanklikheid aan die Here en vertrou op Hom om my verbintenis gestand te doen.

  My Geloofsbelofteoffer

 • Die Kommissie vir Getuienisaksie versprei die bydraes onder:
  • Jerusalem: Huis de Kuilen, Kuilsrivier SAPD-speurafdeling, Kos vir Skole, Aksie Samaritaan
  • Judea: BADISA, Green Park, Huis Sonop, Kalkfontein
  • Samaria: VGK Koelenhof
  • Uithoeke: Nampula Gemeente (Mosambiek), Handevat, Indië, FEBA Radio, Bibles for Believers
  • Ander nood wat onder ons aandag kom