27 Augustus 2021

Pionierstraat

Posbus 272

Kuilsrivier

7579

Tel.: 021 903 3818

e-pos: ngkeike@cybersmart.co.za

Augustus 2021

Beste De Eike lidmaat

September 2021 het aangebreek en so ook Blokke B en D se fondsinsameling vir ons gemeente. In Junie is daar vetkoeke verkoop, in Augustus `n boks vol groente en nou gaan blokke B en D sorg dat daar vleis in jou yskas/vrieskas is.

Al wat jy hier in die beginmaand van die Lente-seisoen moet doen is om jou algemene kennis van ons leraars en gemeente te toets teen `n klein inskrywingsfooi. Jy kom dan in aanmerking om met een van ons pryse weg te stap. Ons noem dit :

KEN JOU KERK-EN-WEN 2021.

Al wat jy moet doen is die volgende:

Maak seker dat jy `n inskrywingsvorm kry (Blokleiers en dienswerkers sal dit in  hul blokke en wyke versprei.)

Die kerkkantoor sal ook die inskrywingsvorm op die normale elektroniese media, whats-app en e-pos asook die kerk se webbladsy, plaas.

Daar is geen beperking op aantal inskrywings per individu nie en lidmate kan ook hul familie en vriende buite ons gemeente nader om in te skryf.

Al wat jy moet doen is om 4 maklike vrae oor ons leraars en ons kerk te beantwoord. (jy mag maar ons vriendelike dames in die kerkkantoor en blokleiers vra.)

Jy kan jou betaling per EFT doen en die bewys tesame met jou inskrywingsvorm aan die kerkkantoor e-pos of per Snapscan betaal (Ons QR kode verskyn op die inskrywingsvorm). Jy is ook welkom om dit self by die kerkkantoor in te handig. Jy kan ook jou inskrywingsvorm met jou kontantbetaling by die kerkkantoor inhandig.

Sluitingsdatum is 4 Oktober 2021.

Inskrywingsgeld is R 100 per inskrywing en daarvoor kan jy een van die volgende wen:

`n Heel lam, halwe vark (twee pryse), 3kg pak boerewors (7 pryse) of `n heel hoender

Pryswenners sal so gou moontlik na 4 Oktober 2021 bekend gemaak word. (onthou pryse moet by die kerkkantoor afgehaal kan word)

Hierdie fondsinsameling is meer as net om fondse insamel vir die gemeentekas – dit is ’n bydrae om De Eike steeds as `n baken van Hoop en Ligdraer te laat voortbestaan. ’n Geleentheid waar ons ons dankbaarheid aan die Here kan betoon, want dit is mos lekker om deel van De Eike te wees, ons geestelike tuiste.

Groete in Jesus Christus.

Blokke B en D.