DIE LAM HOU DIE TOEKOMS IN SY HAND

Lees verder

Sing tot eer van die Here, ons Koning

Lees verder

‘N ANTWOORD VANUIT DIE STORMWIND: “WEES STIL EN LUISTER – WANT EK IS GOD!”

Lees verder

GOD SE KONINKRYK GROEI ONSTUITBAAR.- 4 de SONDAG IN KONINKRYKSTYD

Lees verder

DIE MENS GAAN DEUR SEISOENE VAN DIE LEWE. – 3de SONDAG IN KONINKRYKSTYD

Lees verder

DIE GESIN AS “MINI-KERK” – 2 de Sondag in Koninkrykstyd

Lees verder

EGTE GELOOF BEGIN BY DIE OPSTANDING. – Pinkster 2024 Afsluiting ONS WIL JESUS SIEN

Lees verder

Om met nuwe oë na Jesus te kyk. – Pinkster 2024 ONS WIL JESUS SIEN

Lees verder