Openbaring 3:20 & Galasiërs 5:13-26

Datum: 14 November 2021 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n LEWENDIGE UITSENDING van die preek kliek hier om dit te kyk”

William Holman  Hunt het in 1851 tot 1853 het ’n skildery geverf met Jesus wat aan die deur klop. Hy het vers twintig volgens sy interpretasie op ’n doek verewig. By die uitstalling het ’n slim persoon probeer om vir William ’n fout op die skildery uit te wys. “Daar is geen deurknop aan die buitekant van die deur nie.” Dit is nie ’n fout nie: “het William gesê. Die deur moet van die binnekant af oopgemaak word..........” So ook in ons lewens. Ons moet ons harte en lewens oopmaak vir die Here. Die Here laat by jou die keuse of jy die deur vir hom wil oopmaak.

Hoor jy die klop aan die deur? Jesus staan buite en Hy klop. Jesus is nie in die vertrek waar sy gemeente bymekaar is nie, maar Hy staan buite, voor ’n toe deur! Hoe is dit moontlik? Is Christus nie altyd by ons nie? Ek dink hierdie prentjie wil ons laat verstaan dat ons soms goed doen, goed beplan, selfs goed dink waarmee ons eintlik vir Jesus wegstuur van ons af, waarmee ons dit vir die Here so ongemaklik maak, so teleurstel, so seermaak dat Hy dit nie meer in ons geselskap kan hou nie. Ons trek die deur in Jesus se gesig toe. Is ons louwarm? Ons gaan nie louheid afskud deur op ons tande te byt en harder te probeer om warm te wees nie. Wil jy die waarheid hoor? Die waarheid is dat net Christus ons hiermee kan help. Daarom is die regte plek om te begin om Jesus se klop en veral sy stem te hoor, die deur oop te maak en Hom in te nooi – dalk weer in te nooi, of Hom dalk vir die eerste keer regtig in te nooi! As ons vir Jesus helder sien, sal louheid verdwyn en sal ons ’n gemeente wees wat onsself met liefde, vreugde en vrede gee vir die koninkryk van God. Wanneer jy die deur vir Jesus in jou lewe oopmaak sal die geestelike vrugte sigbaar in jou lewe wees. Dit gaan nie om goeie dade wat gedoen word om daardeur ’n gunstige saldo te kan opbou nie, maar om die natuurlike uitvloeisel van ’n lewe wat nou deur die Gees beheers word (vgl. 5:16).

Die vrugte van die Gees word in stelle van drie voorgehou en daarom gaan ons vanoggend kyk na liefde, vreugde en vrede. Volgende Sondag gaan ons geduld, vriendelikheid en goedhartigheid met mekaar deel.

Liefde. Om ‘n geesgevulde lewe te kan lei begin met die liefde. Liefde is die sleutel. Alles begin by die liefde. Onvoorwaardelike liefde. Daardie liefde wat die kerk dryf of beter gestel, inspireer om te doen. Daardie liefde wat ons van die Here ervaar deur Jesus Christus. Dit is die liefde wat vir Jesus toegelaat het om Sy kruis op te neem en namens ons te ly. Dit is die tipe liefde wat geen voorwaardes stel nie.

Dit is die liefde wat ons toelaat en motiveer om vir ons bure lief te wees. Die liefde wat ons motiveer om vir ons vyande te bid alhoewel dit die laaste ding is wat ons wil doen. Onvoorwaardelike liefde lei, rig en motiveer ons na dade van genade (acts of kindness) sonder om die koste daarvan op te weeg. Dit is onvoorwaardelike liefde wat ons gemotiveer het om ‘n “Drop en Go” te begin. Dit is onvoorwaardelike liefde wat ons rig om in Green Park die randfigure te bedien. Dit is onvoorwaardelike liefde wat ons dryf om ‘n verskil in Nuwerus se mense se lewens te maak. Dit is onvoorwaardelike liefde wat ‘n persoon dring om behuising aan ‘n senior burger egpaar gratis te verskaf nadat ek dit op verlede Vrydag op die aankondiginge geplaas het. Dit is onvoorwaardelike liefde wanneer die Jeugkommissie liefde by ‘n Kinderhuis in Sarepta gaan aflewer. Dit is onvoorwaardelike liefde wanneer Jakkie en Miems en al die helpers sop gee vir hawelose mense. Onvoorwaardelike liefde gebeur wanneer jy die deur wawyd oopmaak vir Jesus.

Deur die Here se onvoorwaardelike liefde vir ons word ons opgeroep om Sy onvoorwaardelike liefde sigbaar in ons lewens te maak.

’n Geesgevulde lewe propvol onvoorwaardelike liefde vereis genade en opoffering wat net gebeur wanneer jy die deur vir Jesus oopmaak en Hom in jou lewe innooi.

Onthou, God kon met die klap van ’n vinger die spykers uit Jesus se hande en voete laat val, maar Hy het nie. Dit is liefde, onvoorwaardelike liefde.

Vreugde. Ons kan nie anders nie. Ons leef uit dankbaarheid vir ons verlossing. Vriende, hierdie dankbaarheid oor ons verlossing wek ’n gevoel van vreugde op in ons. Ons uitsiglose bestaan is mee klaar gespeel. Ons vreugde kan nie gedemp word deur die voortgaande stryd teen die bose nie. Jesus draai nie om by dooiemansdeur nie. Daardie oop deur sê dat daar fees gevier word. En ‘n fees veronderstel vreugde. Is jy oorstelp van vreugde?

Vrede. Wanneer ek onvoorwaardelike liefde en vreugde beleef daal daar ‘n vrede oor my heen. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vriende hierdie vrede is ‘n gawe van die Here. Dit is ’n vrede wat die basis vorm tussen mense onderling. Maar meer nog, dit gee aan ons gemoedsrus en stille vertroue.  Die Here sal voorsien.

Liefde, vreugde en vrede. Geniet die feesmaal saam met Jesus en dra die vrugte van die Gees. Ons word geken aan die vrugte wat ons dra.

AMEN