12 Februarie 2021

Liewe Vriende,
Hier vroeg in 2021 groet ons julle met baie liefde. Baie dankie dat julle bereid is om nog ‘n jaar ons hande te vat en saam met ons die Here vertrou vir groot dinge tot eer en verheerliking van sy Naam. As al die onsekerhede en bang-wees ons wil bekruip, is Romeine 8 so bemoedigend. Hier is net ‘n paar verse om aan vas te hou…

“Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.”

Die jaar het vir ons begin met die nuus dat Priyanka kon terugkeer skool toe. Op hierdie stadium het die regering net toestemming gegee vir die studente wat in Junie hulle “Board Exams” moet skryf om te mag teruggaan. Vir Hebron is dit Std 11,12 en 13 se leerlinge. Priyanka het die 31ste Januarie in die koshuis ingegaan en is nou saam met haar jaargroep vir 2 weke in kwarantyn. Ons vertrou die Here vir sy beskerming en ook dat Hy Priyanka sal help om weer aan te pas na 10 maande by die huis. Nadia se klasse is nog aanlyn, maar die skool is hoopvol dat die ander leerlinge ook binnekort toegelaat sal word om terug te keer. Ons waardeer dit dat julle ook vir Priyanka en Nadia bid. Ons bid hoofsaaklik dat hulle die Here sal dien en altyd sal weet en glo dat Sy planne vir hulle goed is!

Die situasie rondom ‘n nuwe sorgsentrum is ongelukkig nog dieselfde. Dit breek ons harte dat hierdie proses so lank neem, maar ons kan net voortgaan om die Here vertrou – vir ons, en vir die kosbare kinders met wie ons werk. Die skooltjie waar ons hoop om ‘n paar klaskamers te huur is nog toe en totdat hulle toegelaat word om weer te open sal ons nie ‘n finale ja of nee by hulle kry nie. Daar is op hierdie stadium ook geen ander opsies in die area nie, en ons pleit by die Here om die nodige deure (Hy weet presies waar) vir ons oop te maak. Intussen kan ons net voortgaan om ons kinders in hulle slumgebiede te besoek om hulle daar te bemoedig en seker te maak dat almal gesond is en genoeg het om te eet. Baie dankie dat julle saam met ons vir hiervoor bid!

“The Turning Point” het ‘n lekker besige seisoen agter die rug met Diwali (een van die grootste Hindoe-feeste), troues (wat net op sekere “auspicious” tye van die jaar gehou word) en Winter (al die wintersklere en beddegoed word gewas) wat die een op die ander gevolg het. Dinge is nou weer heelwat stiller en ons vertrou die Here om elke dag genoeg kliente te stuur sodat ons al die uitgawes kan dek en al ons personeel behou. Ons bly dankbaar vir die Here se seën op ons besigheid.

“Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here ‘n veilige vesting is; so iemand is soos ‘n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het; ‘n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie.” Jeremia 17:7-8

Met al ons liefde,
Rahul, Lorette, Priyanka en Nadia