2 Maart 2018

Woensdagaand 28 Februarie was vir Jandré ‘n baie groot een – dit was die eerste vergadering waar hy as voorsitter opgetree het. En nie net het hy dit oorleef nie – dit het sommer baie goed gegaan! ‘n Paar wetenswaardige besluite wat geneem is, is:

  1. Daar is besluit om die groot aantal instansies waarby ons betrokke is deur die Geloofbelofte-Offers ‘n bietjie te verminder. Dis veral diegene van wie ons herhaaldelik terugverslag gevra het en nooit enigiets gekry het nie, wat in die slag gebly het.

 

  1. Die kerkraad is baie opgewonde oor die stategiese gesprek wat op die oomblik aan die gang is, wat die werkling van die gemeente bietjie meer vaartbelyn moet maak, en ook moet besin oor die pad vorentoe en veral ook oor hoe ons meer effektief kan bedien, en ook kan uitreik na lidmate wat los geraak het van die gemeente. (Dis die gesprek wat Saterdagoggend gebeur).

 

  1. Goeie nuus vir Othello se mense is dat daar besluit is om Johan se kontrak te verleng.

 

  1. Die Jeugkommissie se voorstel dat daar voortaan nie soseer net op kinders gefokus gaan word nie, maar eerder op ‘n familiebediening wat ouers sal bemagtig om hulle rol as verbondsouers na te kom, het ook baie entoesiasme ontlok. Dit behels nie soseer ‘n totale nuwe denkrigting nie, maar net ‘n her-fokus van ons huidige bediening.

 

  1. Die gemeente se fondse bly maar onder druk en vra groot wysheid met die bestuur daarvan. Die feit dat slegs 40% van ons lidmate finansieël bydra, bemoeilik dit verder.

 

  1. Die Eiendomskommissie werk aan ‘n plan om grondwater te gebruik vir die toilette by die kerk. Daar is reeds ‘n tenk aangekoop wat binnekort geïnstalleer sal word.

 

7. En les bes: Bokkie Geyer is herkies as leier kerkraadslid en voorsitter van die kerkraad vir ‘n volgende termyn.             Ons wens hom baie sterkte toe