31 Mei 2018

Die Heidelbergse Kategismus: 16. Wie is Jesus (ii)

Sondag 13

Vraag 33: Waarom word Christus die eniggebore Seun van God genoem terwyl ons tog ook kinders van God is?

Antwoord: Omdat alleen Christus die ewige natuurlike Seun van God is, terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is.

Vraag 34: Waarom noem jy Hom ons Here?

Antwoord: Omdat Hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duiwel nie met goud of silwer nie maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het.

Die HK sê nog twee goed oor Wie Jesus is. Ons het nou al gehoor dat Hy deur die Gees gesalf is (“Christus”) sodat Hy die Verlosser (“Jesus”) van die wêreld kan wees. Nou gaan die geloofsbelydenis voort en noem Hom ook “die eniggebore Seun van God” en “ons Here”. Wat beteken dit?

Met die woorde “eniggebore Seun van God” het ons te doen met die groot geheimenis van wie Jesus is – iets wat ons nooit eers kan probeer verstaan nie. Al wat die Bybel duidelik sê is dat Jesus nie deel van God se skepping was nie. God het Hom nie gemaak nie. Trouens, ons ander belydenisskrif, die Geloofsbelydenis van Nicea, sê uitdruklik: “gebore, nie gemaak nie”. Maar dis omtrent al wat ons met stelligheid kan sê. Want soos ons geboorte verstaan in ons wêreld moet daar ‘n mamma wees wat die babatjie in die wêreld kan bring – en daarvan is nêrens sprake in die Bybel nie. As jy dan nog boonop ook in gedagte hou dat Jesus self God is, besef jy dat “gebore” hier iets heel anders beteken as die sin waarin ek en jy gebore is. Ons verstaan net mooi niks hiervan nie!

Dis hoekom die HK ook dan nou nie eers hieroor begin spekuleer nie, want dit sou heeltemal futiel wees. In plaas daarvan lê die opstellers eerder klem op die absolute uniekheid en verhewe posisie van Jesus. Al mag ons onsself ook “kinders van God” noem, is dit baie duidelik dat ons dit in ‘n totaal ander sin van die woord is. Om mee te begin, was Jesus dit van ewig af. Hy was nooit enigiets anders nie. Daarom beklee Hy ‘n absoluut unieke plek in die heelal.

Dis presies hoekom Hy ook “Ons Here” genoem word. Die woord Kurios is destyds vir die koning en heer gebruik. Daarmee erken ons dat Jesus Koning van ons lewe is. Sy wil gee die deurslag in alles wat ons doen of oorweeg om te doen. Hy is ons Here, omdat Hy ons vrygekoop het uit die mag van die sonde en die dood, en ons alles wat ons nou is, net aan Hom te danke het.

Dit sou nogal regtig van ‘n totale gebrek aan respek getuig As ek en jy hierdie woorde op ons lippe neem wanneer ons die belydenis opsê, sonder om regtig te dink wat ons sê. Net uit gewoonte. En nie te dink wat ons sê as ons Hom “Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, ons Here” noem nie….