15 Februarie 2019

Onthou van die Boeresport en gemeentebraai wat deur die Junior Kerkraad gereël is vir Saterdag 16 Februarie.