NG GEMEENTE KUILSRIVIER-DE EIKE PINKSTER 9 Junie 2019 Afsluiting

SONDAGOGGEND:  ‘N KEUSE (Matteus 7:13-29) Naas die inleiding, is ‘n preek se laaste paragraaf waarskynlik die belangrikste. – Hoe sluit Jesus die grootste preek van alle tye af? Hy laat sy dissipels eers vir oulaas toets skryf… – ‘n Boom word aan sy vrugte geken… – Die uiterlike (“skaapsklere”) tel nie vir God nie, maar hoe […] Lees verder

NG GEMEENTE KUILSRIVIER-DE EIKE PINKSTER 6 Junie 2019 Aand en 7 Junie 2019 Oggend

DONDERDAGAAND / VRYDAGOGGEND: SKATTE IN DIE HEMEL (Matteus 6:19-34) Op die oog af losstaande maar dit sluit baie nou aan by “Ons Vader” – Jy het gebid om die koninkryk, nou kom die toetsvraag: waar lê jou hart? – Hoe kan jy deel hê aan God se nuwe, ewige ryk en steeds krampagtig vasklou aan […] Lees verder

NG GEMEENTE KUILSRIVIER-DE EIKE PINKSTER 5 Junie 2019 Aand en 6 Junie 2019 Oggend

WOENSDAGAAND / DONDERDAGOGGEND: DIE “ONS VADER” (Matteus 6:5-15) Ons lewe van nederige afhanklikheid voor die Here bly die duidelikste as ons met Hom praat… – Dis net so radikaal anders as die res van die Bergrede, om met God te gesels… Natuurlik kan ons baie lank gesels oor die gebed wat Jesus ons hier leer. […] Lees verder

NG GEMEENTE KUILSRIVIER-DE EIKE PINKSTER 4 Junie 2019 Aand en 5 Junie 2019 Oggend

DINSDAGAAND / WOENSDAGOGGEND: PRAKTIESE GELOOF (Matteus 6:1-6) Afsluiting van vorige perikoop was oproep tot volmaakte toewyding en liefde selfs vir ons vyande. Godsdiens is nie net ‘n binnekamersaak nie. – God word net soveel gedien deur jou optrede teenoor ander as in die kerk. – Wat is ware Godsdiens? Vra Jakobus (1:26-27)! Maar Godsdiens is […] Lees verder

NG GEMEENTE KUILSRIVIER-DE EIKE PINKSTER 3 Junie 2019 Aand en 4 Junie 2019 Oggend

MAANDAGAAND / DINSDAGOGGEND: OPROEP TOT VOLMAAKTHEID (Matteus 5:17-48: Nuwe houding teenoor die wet) Trek Jesus se nuwe ryk ‘n streep deur alles vooraf? Jesus kom leer ons wat gehoorsaamheid is… Tog is die leer van die Bergrede radikaal nuut! – Want die ingrype van die koninkryk gaan enige eise hier vooraf. – God lê volledig […] Lees verder

NG GEMEENTE KUILSRIVIER-DE EIKE PINKSTER 2 Junie 2019 Aand en 3 Junie 2019 Oggend

SONDAGAAND / MAANDAGOGGEND: DIE SIGBAARHEID VAN DIE KERK (Matteus 5:13-16) Inl. ‘n Gevaarlike teks, maklik om verkeerd te verstaan. Kan maklik ‘n “nuwe wet” word. – Lees dit in konteks: Matteus 5:13-16 is net moontlik omdat die koninkryk gekom het! Waarom sout / lig? – Die versoeking is groot om die teks te vergeestelik en […] Lees verder

NG Gemeente Kuilsrivier-De Eike Pinkster 2 Junie 2019 Oggend

SONDAGOGGEND: DIÉ WAT GOD “GESEËND” NOEM(Matteus 5:1-12) Inleiding: Saligsprekings is algemeen in die Bybel: altesaam 44x in die Bybel. – ‘n Wonderlike woord “Makarios” = “welgeluksalig”. – Hierdie is nie blote goeie wense nie; dis Jesus aan die woord! Die Saligsprekings is geen “nuwe wet” nie. – Dis deel van die Matteus-evangelie! Dit gaan oor […] Lees verder

N.G. Gemeente Kuilsrivier-De Eike Pinkster 2 – 9 Junie 2019

NG GEMEENTE KUILSRIVIER-DE EIKE PINKSTER    2 – 9 JUNIE 2019 Die Bergrede is inderdaad die hart van die Matteus-evangelie. Dis selfs al “die Grondwet van die Koninkryk van God” genoem. As jy dit verstaan, verstaan jy die Evangelie. Dit leer ons dat dissipelskap ‘n ontsaglike praktiese saak is – nie bloot ‘n oppervlakkige woord-belydenis nie, […] Lees verder

René se Brief

Liewe De Eike Op Sondagoggend 16 Junie woon drie van my susters ons kerkdiens by De Eike by en ons kerkorrel gaan weerklink! Ons vier is die die dogters van George en Lizzie van Niekerk van Uitenhage en drie van ons is orreliste in ons onderskeie NG Gemeentes.  Die vierde suster, Theresa Troskie, is ‘n […] Lees verder

Gebedsbrief van INContext

Liewe gebedsvriende Dit blyk of die oorlog in Sirië besig is om tot ’n einde te kom soos regeringsmagte, met behulp van Rusland, die laaste gedeelte van die opposisie in Idlib en die omliggende gebiede bestry. Dit bly ’n ingewikkelde konflik met baie rolspelers, insluitend bekende terreurgroepe, opposisievegters en ander nasies. Die oorlog het ’n […] Lees verder