GBO – UITHOEKE VAN DIE WÊRELD

Hand 1:8 – “julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”   Vandag kom ons by die laaste van die terreine wat bydraes vanaf De Eike ontvang vanuit die GBO fonds,  naamlik:   Mosambiek Indië FEBA Radio Bibles for ... Lees verder

Brief aan al die nissie-eienaars

Aan die eienaars van nissies in die muur van herinnering by De Eike gemeente wil ons graag hierdie inligting deurgee en u samewerking vra. Ons het bewus geword van blomme wat verwyder word by van die nissies. Dit is vir die geliefdes van die persoon(e) wie se as in die nissie geplaas het ‘n traumatiese ervaring. ... Lees verder

René se brief

Liewe Gemeente Ek en my 3 susters was hierdie naweek op my suster, Theresa Troskie, en haar man, se plaas in die Sneeuberg. Ons plan is om ‘n resepteboek saam te stel van ons Mammie se resepte. Toe ek my oë uitvee, speel ons sommer orrel op Murraysburg ook. En wát ‘n voorreg was dit ... Lees verder

Riglyne vir Christene oor sosiale media

DIE GEBRUIK VAN SOSIALE MEDIA Die ATP (Algemene Taakspan Predikantesake) en die ATR (Algemene Taakspan Regte) het onlangs riglyne vir gesprekvoering op sosiale media deur gelegitimeerdes goedgekeur. Dit sal mettertyd in die gedragskode vir predikante van die NG Kerk (bladsy 217 van die Kerkorde Algemene Sinode) opgeneem word. Omdat daar dikwels navrae in hierdie verband ... Lees verder

GBO – Judea en Samaria

Hand 1:8 – “julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”   Vandag vertel ek bietjie meer van die terreine wat bydraes vanaf De Eike ontvang vanuit die GBO fonds wat ingedeel is by Judea en Samaria, naamlik:   ... Lees verder

Nuus uit Huis de Kuilen

Huis De Kuilen, ‘n program van Badisa, is ou bekende naam in die omgewing en hier word steeds gepoog, ten spyte van al die omwentelinge, om omgee versorging aan elke inwoner te bied.   Die Bestuur is dankbaar om te kan inlig dat die Tehuis tans geen Covid-19 positiewe gevalle het nie en ons besef ... Lees verder

GBO – Jerusalem

Soos verlede week beloof, vertel ek van vandag af ‘n bietjie meer van al die terreine  wat vanuit die GBO fonds finansieel deur De Eike ondersteun word. Die GBO projek is geskoei op Jesus se opdrag aan ons in Hand 1:8 – “julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea ... Lees verder

De Eike se Sinodale aandeel

Liewe lidmate van De Eike Sommige van julle het in hierdie uitdagende tye sekerlik vrae oor die geld wat ons gemeente maandeliks aan die sinode moet oorbetaal. Ek probeer dus graag langs hierdie weg om kortliks meer inligting deur te gee oor die sinodale aanslag. Die sinode werk hul begroting uit op grond van gemeentes ... Lees verder

Mariana oor die Geloofbelofte-offers

Ek het nou al vir 21 jaar die voorreg om in die kerkkantoor te werk met die gemeente se finansies. Een ding wat ek in dié tyd geleer het is dat die Here voorsien. Soos met menige individue en besighede, het die kerk se finansies in die tyd sy hoogte- en laagtepunte gehad. Soms was ... Lees verder