Kliek hier om na die preke te kyk of te lees en hier om na die weeklikse Aankondiginge en Gemeentenuus te kyk. Kliek hier om na die kinderdiensopnames en liedere te kyk, asook hier om die Jeug se dagboek te lees. Die preke is ook op Youtube beskikbaar (hier ) en op Facebook (hier).

Die jongste preke in grendeltyd sal eers om 09:25 op die Sondag beskikbaar wees as ‘n lewendige uitsending.

 Regeringskakel COVID-19: kliek hier.

Gaan lees gerus of luister na elke week se preek. Audio kan ook afgelaai word om later te luister.

PREKE

Hier sal jy die jongste nuus vanuit ons gemeente kry.

ARTIKELS

Bly op hoogte met ons gemeente se weeklikse bedrywighede.

DAGBOEK

Maak 'n bydrae d.m.v. SnapScan of EFT.

MAAK 'N BYDRAE

Vind meer uit oor ons jeugbediening.

JEUG

FOTO'S

Projekte van De Eike se Blokke

Projekte van De Eike se Blokke
15 Oktober 2021

Dis nou tyd vir AKSIE; fotoverhaal van Betondak

Dis nou tyd vir AKSIE; fotoverhaal van Betondak
5 Februarie 2021

Selfs kerkraads- of kommissievergadering is in dié dae ‘n uitdaging

Selfs kerkraads- of kommissievergadering is in dié dae ‘n uitdaging
28 Augustus 2020