As wingerd van God bely ons:

  • God het ons geplant.
  • God versorg ons.
  • Ons is in alles van Hom afhanklik.

Ons onderneem om vrug te dra deur:

  • In Hom te bly en te groei.
  • Vir mekaar te sorg.
  • In ons omgewing en verder hulp en hoop te bring.