Junior Kategese

De Eike se dinamiese Kinderkerk vind Sondagoggende plaas in die konsistorie, gelyktydig met die volwasse erediens. Ons bedien 6- tot 12-jariges (Graad 1 tot 6) met Woord en Lied, waarna die kinders na lokale verdaag om aan prettige aktiwiteite deel te neem om die boodskap van die oggend vas te lê. Ouers is altyd welkom om die eerste deel van die Kinderkerk in die konsistorie by te woon.

Kontakbesonderhede

Riëtta Odendal

082 904 0950

r.odendal@mweb.co.za

Navraag - Junior Kategese

Registrasie vir Junior Kategese

  • (kind se volle naam)
  • (kind se van)
  • (indien anders as volle naam)
  • YYYY dash MM dash DD
  • (ouer/voog)
  • (ouer/voog - verkieslik selfoon)
  • (ouer/voog)
  • (tweede ouer/voog)
  • (tweede ouer/voog - verkieslik selfoon)
  • (tweede ouer/voog)