Jeug

Ons staan families by met die vorming van kinders en gesinne wat leef in die voetspore van Jesus, wat vrug dra, vir mekaar sorg, en hoop bring daar waar hulle beweeg.

Hoe ons Covid hanteer

Die veiligheid van ons jeug is van uiterse belang en om dié rede word alle klasse vir eers aanlyn aangebied. Daar sal egter ook aan die begin van elke kwartaal ‘n geleentheid wees vir ouers en kinders om materiaal en aktiwiteite by die kerk af te haal ter ondersteuning van die klasse (Kinderkerk) en virtuele byeenkomte (Senior Kategese) wat Sondae aangebied word. Hierdie besluit sal kwartaalliks deur die Jeugkommissie hersien word.

Hoe kan u betrokke raak

  • Sluit aan en raak deel van ons Jeugbediening. Kontakbesonderhede van die leiers vir die verskillende jeugbedieningsgroepe kan hieronder gevind word, asook 'n registasievorm vir voornemende klasleiers/voogde. (kliek hier vir registrasie)
  • Neem deel aan ons familie-aktiwiteite wat beloof om prettig te wees (sien Dagboek).
  • Maak gebruik van die addisionele hulpbronne wat hier beskikbaar is om u gesin en kinders te ondersteun.
  • Ondersteun asseblief ons projekte! Donasies van enige aard sal ook waardeer word.
  • Gesels met ons deur te bel of ‘n epos te stuur. Ons help graag met enige vrae of kwessies wat u mag hê.

Kontakbesonderhede

Chris Barnardo

Predikant - Jeug en Gesinsbediening

082 822 6619

arauna@mweb.co.za

Chris Barnardo

Predikant - Belydenisklas

082 822 6619

arauna@mweb.co.za

Lize Fölscher

Voorsitter: Jeugkommissie

072 636 4773

lizef99@gmail.com

Elaine Smith

Koördineerder: Senior Kategese

084 624 4672

lynasmith@yahoo.com

Lizelle Wessels

Koördineerder: Kleuterkerk

073 798 1637

lizellewessels2@gmail.com

Riëtta Odendal

Koördineerder: Kinderkerk

082 904 0950

r.odendal@mweb.co.za

Susan Blanche

Koördineerder: Voogde

084 820 5689

seb@sun.ac.za

Registrasie as Klasleier/Voog