HOE VEILIG IS ONS GEMEENTEFONDSE?

Daar het in Die Kerkbode van 21 Augustus ‘n rubriek verskyn na aanleiding van gevalle van diefstal by verskeie gemeentes.  Ek wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om daarop te reageer. Die rubriek is geskryf deur Ds. Danie Mouton (Direkteur: Sinode van Oos-Kaapland).  Hy noem ‘n aantal werklike voorbeelde van gevalle waar diefstal, bedrog […] Lees verder

Die Getuieniskommissie

Die Getuienisaksie is tans betrokke by heelwat aksies. Om maar ’n paar te noem: Kalkfontein se Veeldoelige sentrum, Maatskaplike werkers by die skole, Huis de Kuilen, Kos vir skole, Green Park en Huis Sonop. Die Geloofbelofte offers resorteer ook onder hierdie kommissie en uit die fondse wat ons so in, word hulp verleen waar dit […] Lees verder

NED. GEREF. KERK KUILSRIVIER–DE EIKE EIENDOMSKOMMISSIE

Verslag vir die die Akker – September 2019    Graag lewer ons as Eiendomskommissie ‘n kort oorsig oor al die aktiwiteite van die Eiendomskommissie die afgelope paar maande van die huidige finansiële jaar.   Algemene instandhoudingswerk van kerkkompleks en die pastorie word uitgevoer volgens ons kort-, medium- en langtermyn werksdokument volgens die goedgekeurde begroting vir […] Lees verder

Nuus uit die Kommissies:

Leer ken die UK Miskien kan ons begin deur net die UK (uitvoerende Kommissie) aan julle voor te stel. Wie is hulle en wat doen hulle? Wel om mee te begin, kan jy tog nie die hele kerkraad byeen roep vir elke besluitjie wat in ‘n gemeente geneem word nie. Daarom het ons ‘n UK, […] Lees verder

De Eike se Dankofferfees 27 Oktober 2019 – Stories van Dankbaarheid

Kom kyk en luister wat se De Eike se lidmate oor dankbaarheid, kliek op die DATUM om te kyk na die video. 1 September 2019 George Loots en Petra Wickens – Ons is Verlossings-Dankbaar 8 September 2019 Susan Blanché, Charles Wolvaardt en Anna van Wyk – Ons is Gesondheids-Dankbaar 15 September 2019 Petro v/d Heever […] Lees verder

VROUESONDAG – 18 AUGUSTUS 2019

Hierdie Sondag preek ds. Nioma Venter ter viering van Vrouesondag – kom luister gerus! Sondag is ook die geleentheid wanneer ons die Vrouedankoffers insamel.  Ons het hierdie jaar vro(u)like pienk koevertjies uitgedeel, maar as joune jou dalk nie bereik het nie, kan jy ook ‘n gewone koevert gebruik.  (Merk dit asseblief met die woord “Vrouedankoffer”.) […] Lees verder

Vir die vroue

Liewe Mevrou en Mejuffrou, Ek wil jou gou daaraan herinner dat jy belangrik is in God se koninkryk en dat jy ráákgesien word in die NG Kerk.  En ook nie net in Vrouemaand nie!  Daar is selfs ‘n permanente Taakspan vir Vrouebediening op Sinodale vlak. Die nuusbrief wat hierdie taakspan opstel is só propvol pitkos, […] Lees verder

Tiaan oor Kinderkerk

“Dis vir my ‘n groot voorreg om elke Sondag hierdie spulletjie te kan sien en tyd saam hulle deur te bring. Nie net het ons hope pret saam nie, maar elkeen van hierdie kinders kom kinderkerk toe met vreugde en liefde vir Jesus in hulle harte. Vandag se les het gegaan oor Pinkster wat binnekort […] Lees verder

‘n Fondsinsamelingstaakspan vir De Eike

Die visie van die Fondse Kommissie is om goeie finansiële bestuur toe te pas om ‘n gesonde finansiële posisie vir die gemeente te verseker, terwyl terselfdertyd aan die gemeente se behoeftes én aan die Kerk se roeping, voldoen word.  Met ander woorde: die Fondsekommissie se fokus rus hoofsaaklik op die oordeelkundige besteding van ons beskikbare […] Lees verder

Sinodale Vrouebyeenkoms 10 April 2019

‘n Paar van ons vrouelidmate was bevoorregd om op 10 April die Sinodale Vrouebyeenkoms by Eensgezind by te woon saam met vroue van ander gemeentes regoor die Wes-Kaap. Die weer was effens koel en mistig vroegoggend, maar die warm atmosfeer het ons sommer met die intrapslag reeds welkom laat voel.   Die Zamar musiekgroep het gesorg […] Lees verder