Agtergrond van die Bybel

Die Wysheidsliteratuur: i. Psalms (Hierdie inleiding was deel van die Bybelstudieboek wat ek vir die Seniors en ander groepe opgestel het oor Psalm 1-50. Dis gebaseer op dr Coenie Burger se Opstel oor die Psalms in die inleiding van “Woord teen die lig II/4: Riglyne vir die prediking oor die Psalms”) Kernteks: “Dit gaan goed ... Lees verder

Gebedsbrief van die Bybelgenootskap

 28 Maart – 3 April Peru:  Bid vir die vertalingsprojekte van die volledige Bybel vir die sprekers van die Apurímac Quechua en Matsigenka tale.  Bid ook dat ons Bybelstories in Peruaanse Gebaretaal beskikbaar kan maak aan verskeie instansies soos kerke en spesiale skole. Brasilië:  Loof God vir die projekte waarmee ons tans besig is en ... Lees verder

Brief van die Leraars

WAT AS? Omdat ons mense is, lewe ons in verhoudinge met mekaar. Maar nou weet jy mos dat daar in elke verhouding onderwerpe is wat liewer vermy moet word – mynvelde waar ons dit ter wille van goeie samesyn en verhoudinge eerder nie waag nie. Dis ook van ons eie gesinne waar. Ons het ook ... Lees verder

DIE KERKTORING

Hierdie is die verslag van die Uitvoerende Kommissie net soos dit op 1 Maart voor die kerkraad gedien het:   Ons gemeente het in 2003 ‘n kontrak gesluit met Cell C vir spasie op ons torings vir die oprigting van selfoonsenders.   Cell C het later die administrasie van al hul torings landswyd oorgedra aan ... Lees verder

Wêreld biddag vir Vroue – 5 Maart 2021

Die biddag is ‘n ekumeniese beweging van Christelike vroue wat in meer as 170 lande plaasvind. Dit bring vroue van alle rasse, kulture en kerke saam om deur gebed en aksie vir vrede en geregtigheid te bid. Elke jaar word daar gefokus op ‘n ander land met ‘n unieke tema. Die biddag vind plaas op ... Lees verder

Agtergrond van die Bybel

34 Maleagi: Kernteks: “Ek, die Here, het nie verander nie, daarom het julle nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jakob. Van julle voorvaders se tyd af het julle van my voorskrifte afgewyk en nie daarvolgens geleef nie. Bekeer julle tot My, dan sal Ek terugkom na julle toe, sê die Here die Almagtige. Maar ... Lees verder

Agtergrond van die Bybel

Sagaria Kernteks: “Ek het nasies uitgeroei, hulle vestings is vernietig. Ek het hulle paaie verlate gemaak, sonder iemand wat daar loop. Hulle stede is verwoes, daar is niemand nie, nie een inwoner nie. Ek het gedink Jerusalem sal nou vir My ontsag hê en hom laat teregwys, sodat sy woonplek nie vernietig word en al ... Lees verder

‘n Covidtyd-ervaring

Die gogga wat ‘n jaar gelede begin amok maak het op ons aardbol en later sy familie {mutasies} het ‘n groot omwenteling gebring in ons doen en late. Werkswyse, leefwyse, vervoer, ” you name it ” het heeltemal verander. Hier dink ek veral aan ons drie engele {boodskappers van God}. Die manne het vir jare studeer voordat ... Lees verder

Riëtta oor die Kinderkerk-video

Liewe kinderkerk ouers Ek is opgewonde om te vertel dat ons ook nou op die aanlyn wa geklim het met kinder boodskappe, en ons hoop om ons kinders sinvol te bedien op dié manier.  Met die kwartaal wat verleng is, het almal reeds die aangepasde program ontvang per e-pos, en die meeste van julle kinders ... Lees verder

Die Getuienis-kantoor oor hulle werksaamhede

Goeiedag Kuilsrivier-De Eike Gemeente Die NGK Sinode Wes-Kaapland se diensgroep Getuienisaksie fasiliteer en bevorder die samewerking tussen gemeentes en susterskerke in die buiteland wat in vennootskap met mekaar is, soos byvoorbeeld ons susterskerk in Japan, die RCJ. Lees gerus meer van ons susterkerk in die Verre Ooste by http://www.missiejapan.co.za/. Volgens die Deurofferlys wat ons ontvang het van die ... Lees verder