Johan Bezuidenhout oor Blokke B & D se fondsinsameling

Beste De Eike lidmaat   Ongeveer twee maande gelede was dit blok B en D se beurt om `n projek vir De Eike aan te pak. Dit het begin by `n idee en daarna het beplanning, voorbereiding en uitvoering gevolg.   Baie dankie vir elkeen se deelname aan die KEN-JOU-KERK-EN-WEN-KOMPETISIE. Dankie vir die energie waarmee ... Lees verder

Brief aan al die nissie-eienaars

Aan die eienaars van nissies in die muur van herinnering by De Eike gemeente wil ons graag hierdie inligting deurgee en u samewerking vra. Ons het bewus geword van blomme wat verwyder word by van die nissies. Dit is vir die geliefdes van die persoon(e) wie se as in die nissie geplaas het ‘n traumatiese ervaring. ... Lees verder

Riglyne vir Christene oor sosiale media

DIE GEBRUIK VAN SOSIALE MEDIA Die ATP (Algemene Taakspan Predikantesake) en die ATR (Algemene Taakspan Regte) het onlangs riglyne vir gesprekvoering op sosiale media deur gelegitimeerdes goedgekeur. Dit sal mettertyd in die gedragskode vir predikante van die NG Kerk (bladsy 217 van die Kerkorde Algemene Sinode) opgeneem word. Omdat daar dikwels navrae in hierdie verband ... Lees verder

POPIA, Wat jy alles moet weet…..

  POPIA Wat jy alles moet weet…..   ?          WAT IS POPIA? – POPIA is die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet 4 van 2013   ?          HOE RAAK DIT DIE KERK? – Daar is sekere wetlike vereistes waaraan die kerk moes voldoen soos ondermeer die saamstel van ‘n inligtingsbeleid en die aanstel ... Lees verder

Basaar – 29 Mei 2021

Ons sou so graag vanjaar weer ‘n lekker tradisionele basaar wou hou met al die ou gunstelinge en lekker dinge. COVID-19 hou ons egter nog steeds in sy greep en tye is onseker.   Daar is in die lig van dié onsekerheid dus besluit om vanjaar weer, soos verlede jaar, ‘n ROADHOUSE BASAAR te reël. ... Lees verder

DIE KERKTORING

Hierdie is die verslag van die Uitvoerende Kommissie net soos dit op 1 Maart voor die kerkraad gedien het:   Ons gemeente het in 2003 ‘n kontrak gesluit met Cell C vir spasie op ons torings vir die oprigting van selfoonsenders.   Cell C het later die administrasie van al hul torings landswyd oorgedra aan ... Lees verder

Nuus vanuit die Uitvoerende Kommissie

Die UK het op sy vergadering wat Woensdagoggend met al wat protokol is in plek, homself opnuut verbind tot deursigtigheid. In hierdie tyd waarin die groter kerkraad nie bymekaar kan kom nie, is dit belangrik dat die gemeente wel deeglik kennis dra van sake wat op die oomblik in De Eike aandag vra. Ons het ... Lees verder

Hervatting van eredienste in De Eike

Sondagaand om middernag gaan die hele land ‘n nuwe fase van die Grendeltyd binne. Die hele land gaan op Vlak Een – en dit het verreikende implikasies vir kerke wat daarna smag om hulle eredienste te hervat! Jy het waarskynlik alreeds ‘n SMS gekry wat die blye nuus deel dat De Eike van volgende Sondag ... Lees verder