18 September 2020

  1. Die Profeteboeke (ii):

            Hoe moet ons vandag die profetiese boeke verstaan?

 

  1. Eerstens moet ons verstaan WIE HULLE WAS:

– Hulle was almal geroepenes. Hulle bely almal dat hulle ‘n lewensveranderende ontmoeting met die Here gehad het, wat hulle geroep en in sy diens gestel het. Hulle bely dat die Here wat hulle verteenwoordig, betrokke is by die praktyk van ons lewe elke dag en vir ons iets te sê het. Hy is die Lewende.

– Hulle bely dat God getrou is aan sy beloftes, en saam met sy mense op pad is. Hy staan ook vas by die beloftes van oordeel

 

  1. Sentraal vir hulle almal staan DIE WOORD VAN DIE HERE:

– Hulle praat omdat God eerste met hulle gepraat het! (Vgl. Amos 1:2, 3:8). Hulle sien hulleself as bemiddelaars van hierdie woord, wat dit verder bekend moet maak aan God se mense.

– Vir die profete is hierdie woord onweerstaanbaar. Dis lewende, kragtige, lewensveranderende Woord van God!

– Naas die woorde maak hulle soms gebruik van simboliese teken-handelinge, maar ook dít is blote sigbare illustrasie van die woord, en nie die een of ander magiese handeling nie.

 

  1. Hulle lewe en tree op in ‘n BAIE SPESIFIEKE HISTORIESE KONTEKS:

– Dis waarom hulle optrede gewoonlik baie spesifiek gedateer word: dis wat God nóú in ‘n spesifieke situasie vir sy mense sê. God praat nie sommer net met sy mense “by die venster uit” soos Frör, ‘n kenner van die Ou Testament gesê het nie. Hy praat met hulle in hulle konkrete situasie, in die praktyk van hulle lewe hier en nou.

– Dis hoekom die profete wel in baie opsigte met mekaar ooreenkom, maar tog ook elkeen uniek is.

– Natuurlik is daar wel ook ongedateerde profesieë, waarvan ons nie vandag lekker weet waar hulle ingepas het nie…

 

  1. KATEGORIEË van profete:

– Somtyds word profete gekategoriseer as oordeels- of heilsprofete, maar dis ‘n baie geforseerde indeling. Na alles kan ‘n mens tog nie God se beloftes van heil losmaak van sy waarskuwings van oordeel nie! Ons doen dus nie hierdie strakke onderskeiding nie.

 

  1. AGTERGROND van die profesieë.

– Hierdie is ‘n baie belangrike studieveld, waarin gevra word na die spesfieke agtergrond van elke profesie. Watter omstandighede of gebeure het daartoe aanleiding gegee? Was daar dalk spesifieke oortredings van die verbond wat daaragter lê?

– Ongelukkig was daar natuurlik ook valse profete, wat ‘n groot rol gespeel het en teen wie die profete dikwels reageer. Wat was hulle rol en wat het hulle gesê?

– En teen watter sosiale agtergrond speel ‘n spesiefieke profesie af?

 

  1. Profesie en VERVULLING:

– Profesieë se vervulling word soms as verder in die toekoms, en ander kere as in die onmiddellike toekoms geteken. In baie gevalle gaan profesieë op meer as een vlak in vervulling: daar is ‘n meer onmiddellike vervulling, maar dan ook ‘n verderliggende een (vergelyk die Emmanuel-teken in Jesaja).

– Ons moet egter altyd onthou dat profesieë vir die volk in ‘n spesifieke tyd en omgewing gegee is, en daarom nie onmiddellik slegs verdere vervulling raaksien nie. Aan die ander kant weet ons dat alles in die Ou Testament op Jesus afstuur, en heenwys na Hom. Christologiese (of Messiaanse) verstaan van die professieë is dus altyd belangrik.

 

  1. DIE KERK as profete:

– Die Nuwe Testament maak geen geheim daarvan dat God vandag alle gelowiges roep om as profete op te tree nie. Dit impliseer dat Hy ons ook deur sy Woord aanraak en ons roep om in die spesifieke situasies waarin ons lewe, sy stem te laat hoor. Jy is ook ‘n profeet!

– Ons as moderne profete moet vandag nog elke dag in God se teenwoordigheid lewe, en na sy stem luister. Maar ons moet ook baie bewus wees van die omstandighede om ons, waarin Hy ons geplaas het om sy stem te wees, en wat God se Woord vir daardie spesifieke omstandigheid is. En dan mag ons dit natuurlik nie verswyg nie…

 

 

Volgende week begin ons oor spesifieke profete gesels, en die eerste en by wie ons stilstaan, is Jesaja.