20 November 2020

  1. Amos 

  1. Kerntekste: “Amos het gesê: Wanneer die Here uit Sion brul, wanneer Hy sy stem uit Jerusalem laat hoor, verdor die weivelde van die herders en verdroog die top van Karmelberg.” (Amos 1:2)
  1. Die Boek Amos:

– Amos word soms “Die Prediker van God se Geregtigheid” genoem weens die sterk standpunt wat hy inneem teen die uitbuiting van armes wat algemeen in sy tyd was.

– Hy tree op in ‘n tyd wat dit baie goed gaan met God se mense. Op politieke, sosiale en ekonomiese gebied het dit baie goed gegaan in die Noordryk, waar hy opgetree het. Net op geestelike gebied het dit baie sleg gegaan…

– Amos waarsku teen die komende rampe waarmee God sy mense tot inkeer gaan probeer bring, soos die val van Samaria.

– Amos se groot probleem met God se mense is dat daar niks verkeerd was met hulle belydenis en leer nie, maar dat liefde en barmhartigheid totaal by hulle ontbreek het.

– Amos word in die Nuwe Testament in Handelinge 15:15-17 aangehaal om te bewys dat die bekering van die heidene van vroeg af deel van God se plan was.

  1. Wie was Amos?

– Amos was ‘n boer, wat met wildevye en vee geboer het by Tekoa, ‘n klein dorpie Suid-Oos van Betlehem.

– Dis daar waar die Here hom geroep en gestuur het.

– Daarom was hy anders as die valse profete wat “profeteer” het om geld daaruit te    maak.