29 Januarie 2021

  1. Nahum

 

  1. Kernteks: “’n Uitspraak teen Nineve. Die boek waarin die openbaring wat Nahum die Elkosiet ontvang het, opgeteken is. Die Here is ’n God wat baie begaan is oor sy volk, ’n God wat Hom wreek. Die Here wreek Hom in sy gloeiende toorn, die Here wreek Hom op sy teëstanders, sy toorn ontvlam teen sy vyande. Die Here is lankmoedig, maar sy krag is groot: Hy laat geen skuldige ongestraf nie.(Nahum 1:1-3).

 

  1. ‘n Moeilike boek om te preek… Dis interessant dat net twee boeke nie in die Leesrooster (RCL) voorkom nie: Nahum en Obadja – wat vir wys dat dit baie moeilik is om hulle boodskappe op vandag se omstandighede toe te pas!

 

  1. Datering: Heel waarskynlik iewers tussen die verwoesting van Thebes (663 vC) en die verwoesting van Ninevé (612 vC). Dit was die tyd wat Assurbanipal van Assirië ‘n skrikbewind in die hele ou Nabye Ooste gevoer het.

 

  1. Meer oor die boek Nahum: Nahum is ‘n literêre kunswerkie: Die taalgebruik is pragtig en digterlik, en (behalwe miskien vir 1:2-8) vorm dit ‘n baie hegte eenheid. Nahum is al dikwels gekristiseer omdat hy nie die onreg binne sy eie land aanspreek nie, maar hy kyk wyer, en spreek die wêreldmoondhede van sy tyd aan. Hy werk vanuit die uitgangspunt dat God in beheer is van die wêreldgeskiedenis, en ook die heidennasies is onder sy beheer. Anders as Obadja, wat hom hoofsaaklik teen Edom rig, spreek Nahum hom veral teen Ninevé uit.

 

  1. Nahum as persoon: Hy was afkomstig uit Elkos (maar niemand het enige idee waar dit was nie). In sy hele boek verwys hy nooit na Jerusalem nie, en slegs een keer na Juda. Hy dra goeie kennis van Ninevé en gebruik baie Assiriese leenwoorde, wat ons laat wonder of hy nie dalk die boek in Assirië geskrywe het nie.