30 Julie 2021

  1. Prediker

  1. Kernteks: “Die belangrikste van alles is: My seun, wees versigtig! Daar kom nie ’n einde aan die skryf van baie boeke nie, te veel studie ooreis die liggaam. Die slotsom van alles wat jy gehoor het, is dit: Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad” (Prediker 12:12-14).

 

  1. Die Boek Prediker:

In die biblioteek van die Bybel vertoef ons steeds voor die rak met die wysheidsliteratuur. Langs Psalms en Spreuke, kry ons die boek “Prediker”. Tereg is al gesê dat dit die mees moderne van al die Bybelboeke is, aangesien die huidige tydsgees van pessimisme die duidelikste daaruit blyk. Oor en oor sê die skrywer: “Alles kom tot niks…” Hy wil mense beïnvloed tot ‘n sinvolle, gelukkig lewe, maar daarvoor moet hulle die tyd benut wat die Here hulle gee. Hulle moet leer dat die lewe nie blote chaos is nie, maar as jy jouself aan orde onderwerp, kan jy sinvol lewe.

 

Die Prediker wil dus mense leer om die orde in die lewe en die skepping raak te sien en daarbinne sinvol te lewe. Maar in die proses verskil hy dikwels van die skrywers van die ander wysheidsboeke soos Spreuke. Hy staan dikwels krities teenoor die ouere wysheid wat hulle verkondig het, wat optimisties geglo het dat hulle alles netjies kan verstaan en netjies kan in boksies verpak. Dinge werk nou eenmaal nie so nie (Pred.9:11, bv.)!

 

Prediker praat ook bietjie anders oor God as die res van die OT. Hy gebruik nooit God se Naam (“Jahwe”) nie en verwys ook nooit na die verbond wat eintlik die ruggraat van ou testamentiese teologie vorm nie. Hy maak geen geheim daarvan dat hy God ervaar as onverstaanbaar nie. Vir hom is God die Een wat vir jou lewe gee. Daarna kan jy self kies wat jy daarvan gaan maak…

 

Ten spyte van die “andersheid” waarmee die Prediker die lewe en die teologie benader, was dit van die begin af deel van die Bybel, en is dit nooit bevraagteken nie.  Ons weet ook nie wie dit geskrywe het nie, alhoewel van vroeg af dit aan Salomo toegeskryf is (die taalgebruik van die Prediker klink egter heelwat later, en maak dit dus hoogs onwaarskynlik). Dit dateer waarskynlik uit die 3e eeu v.C., en die Prediker was ‘n wysheidsleraar.

 

As daar een boek is wat jy end-uit moet lees, is dit Prediker. Want dis eers in die heel laaste verse wat hy self vir ons die sleutel gee om sy geskrif te verstaan: “Die slotsom van alles wat jy gehoor het, is dit: Dien God en gehoorsaam sy gebooie…”