22 Februarie 2018

Die kerkraad het ‘n paar jaar gelede besef dat ons gemeente nie naastenby gehoorsaam is aan die groot sendingopdrag wat die Here vir ons gegee het net voor sy hemelvaart nie. Ons wat wel hier en daar betrokke, maar die meeste van ons energie was na binne gefokus. Na die opbou van die gemeente, en nie na die uitbou van die Here se kerk nie. Die probleem was net: daar was nie spasie in ons begroting om veel meer te doen nie. Ons het net regtig nie geld gehad om dit te doen nie! Dis toe dat ons die antwoord kry: Dis dalk tyd dat ons die Here begin vertrou. Hy is na alles die Een wat net na die groot opdrag gesê het: Aan My is alle mag gegee…

Met die inisiatief van ds Johan, wat al van jongs af ‘n passie het vir die getuienistaak van die kerk, is die Geloofsbelofte-offers geloods. Aan elke lidmaat is die uitdaging gestel om benewens ons huidige maandelikse dankoffers iets spesiaals te belowe wat net vir uitreik gebruik sou word. Die reaksie het ons almal verras, en sedertdien kon die gemeente op ‘n wye vlak betrokke wees by die werk van die Here – en as ek vandag terugkyk besef ek dat dit ons self was, wat die meeste daardeur verryk is. Die Here het ons as gemeente wonderlik geseën – net soos Hy belowe het.

Oor die aanwending van die geld wil ek nie nou te veel sê nie (meer daaroor Sondagoggend). Ek wil net die uitdaging herhaal: wees gehoorsaam aan die Here se opdrag, en raak betrokke by sy werk! Ek kan nie vir jou sê hoeveel om te gee nie – daarvan moet die Gees jou oortuig. Begin sommer nou al Hom ernstig te vra. Ek belowe jou, teen Sondag sal jy weet. En as jy dalk jare gelede al ‘n aftrekorder geteken het, wonderlik. Maar onthou net dat inflasie ook maar daaraan kraag, en dat dit dalk tyd is om dit ook te heroorweeg.

Waag dit om God te vertrou. Waag dit om gehoorsaam te wees.