25 Januarie 2018

Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”   Dit is die woorde in Handelinge 1: 8.  Hierdie skrifgedeelte is die hartklop en motivering agter ons gemeente betrokkenheid in die uithoeke van die wêreld en in Kuilsrivier.  Die woorde laat my egter ook wonder of De Eike se lidmate wel bewus is van die wonderlike werk waarby die gemeente betrokke is.

Om hierdie rede loods ons ‘n maand lange bewustheid, op Sondag 04 Februarie, rakend ons gemeente se aktiewe betrokkenheid in die wêreld en in Kuilsrivier.  Daar gaan vir ‘n maand lank ‘n uitstalling in die kerk wees wat bewustheid kweek oor ons gemeente se aktiewe betrokkenheid in die wêreld en in Kuilsrivier.  Die uitstalling gaan ruimte skep waar ons vir die bepaalde projekte kan bid en selfs wonder oor jou eie verstaan van dissipelskap en sending werk.  Op Sondag oggend  04 Februarie sal ons meer inligting deurgee.   Hoop om almal die 4de te sien.  Ons is baie opgewonde oor die uitstalling.

Jandré