31 Mei 2018

Ons benodig ‘n Graad 2  juffrou by die Kinderkerk.  Ons ontmoet so 7 tot 8 keer ‘n kwartaal.  Ons erediens, wat gesamentlik vir 60 tot 70 kinders aangebied word in die konsistorie, duur 40 minute.  Daarna verdaag die kinders na hul onderskeie klassies, waar hulle aktiwiteite doen wat die erediens tema vaslê.  Ons personeel hoef nie self aktiwiteite te gaan soek nie.  Dit word beskikbaar gestel aan die einde van elke kwartaal, vir die volgende kwartaal.  Ons volg die leerplan van die ou Kinderkrans, tans KIX.  Hou net in gedagte dat die personeel slegs die formele eredienste kan bywoon op afnaweke en vakansies en met gesinsdienste.

Kontak asseblief Riëtta Odendal by 0219034963 of 0829040950 of  r.odendal@mweb.co.za