6 Maart 2020

Op 1 November 2010 het ek die voorreg gehad om te begin werk by die Kerkkantoor.

Ek het ‘n diepe dankbaarheid in my teenoor die gemeente vir my aanstelling in 2010.

Dit was ‘n tyd van baie onsekerheid in my lewe. Dit het die tyd geword waarin ek God sien werk het en waarin die gemeente en my gesin my vangnet was.

Daar was hoogtepunte, maar ook laagtepunte. Maar ek neem die mooi saam met my.

Baie dankie vir oomblikke wat ek altyd sal koester. Maar veral die ongelooflike ondersteuning.

Dit was vir my ‘n groot voorreg om elke lidmaat te kon help. Dankie aan my kollegas wat my gedra en verdra het. Julle het elkeen ‘n spesiale plek in my hart.

My wens vir elkeen is: mag God julle beskerm en bewaar en vir elkeen ‘n diepe vrede gee van Sy alomteenwoordigheid. En dat ons elke dag sal onthou: om so te leef dat ander God in ons lewens sal sien.

Liefde

Cathy Fullard