20 Februarie 2018

Dag 16 -20 Februarie 2018

VGK Koelenhof

Waarvoor bid ons?

Bid vir die leraar van VGK Koelenhof.  Bid vir die werksaamhede van VGK Koelenhof.

Dag 17 -21 Februarie 2018

Kayamandi

Waarvoor bid ons?

Bid vir armoede.  Bid vir die leiers van Kayamandi.

Dag 18 – 22 Februarie 2018

Mozambiek Candeni-gemeente

Waarvoor bid ons?

Bid vir die werk wat die Here hier doen.  Bid vir die leiers van die gemeente.  Bid vir die gemeentelede.

Dag 19 – 23 Februarie 2018

Handevat-projek

Waarvoor bid ons?

Bid vir die werksaamhede van die Handevat-projek.

Dag 20 – 24 Februarie 2018

Indië

Waarvoor bid ons?

Bid vir Rahul en sy gesin.  Bid vir al die projekte waarby hul betrokke is.  Bid ook asb. vir finansiële ondersteuning.

Dag 21 – 25 Februarie 2018

FEBA radio

Waarvoor bid ons?

Bid vir die werksaamhede van FEBA radio