7 Februarie 2018

Dag 3 – 7 Februarie 2018

Tema van die gemeente

Waarvoor bid ons?

Dat die tema lewe sal kry in mense se harte en lewens.  Om radikaal anders te leef vra vir ons om soos Jesus te leef.

Dag 4 – 8 Februarie 2018

Vrywilligers

Waarvoor bid ons?

Vir al die vrywilligers wat betrokke is by die gemeente: Klank en multimedia, Kategese, Kommissies, Gasvryheidsbediening, Dienswerkers, Blokleiers.

Dag 5 – 9 Februarie 2018

Leraars

Waarvoor bid ons?

Vir die leraars van De Eike se werksaamhede in die gemeente.

Dag 6 – 10 Februarie 2018

Kerkkantoor personeel

Waarvoor bid ons?

Werksaamhede van die kerkkantoor personeel.

Dag 7 – 11 Februarie 2018

Jeugbediening

Waarvoor bid ons?

Bid vir die jongmense en kinders van De Eike.  Bid ook vir die Kinderkerk en kategese.  Bid asb. ook vir families.

Dag 8 – 12 Februarie 2018

Senior Bediening

Waarvoor bid ons?

Bid vir ons Senior bediening en vir al die senior burgers van ons gemeente.