9 Oktober 2020

Liewe ondersteuner

KOORSPENNE

Hier is die beloofde terugvoer oor die inkomstes en hoe dit gebruik is. Ek gaan die name van bydraers uitlaat omdat baie nie wil hê dat dit bekend gemaak moet word  nie.

14 Sept  ontvang ons R2000 van iemand

15 Sept Weer ‘n R2000; Twee persone gee R700 en een vra dat dit vir die vervoerkoste gebruik kan word.Verder ook ‘n R100

16 Sept R3000; en twee persone gee R500 elk.

21 Sept R5000

22 Sept R10 000 en R1000

25 Sept R10 153.34

Op die 4de Sept is R20 000 aan die IRM Tumbine sinode oorbetaal

Inkomstes is dus R35 653.34 en los ons met ‘n saldo van R15 653.34

Die sendingkantoor bel my toe omdat hulle ook van die Mphatso sinode van die gereformeerde Kerk in Mosambiek so ‘n dringende versoek aan termometers gekry het. Ons dink dit toe goed om die saldo vir hulle te stuur. Ek hoop dat dit julle goedkeuring wegdra. Gesels gerus met my daaroor.

Hierdie is vir my ‘n mooi storie van hoe die Here in harte van mense steeds besig is om uit te reik na ander.

ANDER NUUS

Die wrede oorlog in die noorde vernietig nog steeds mense se lewens.

Daar is ook nou weer skermutselinge in die sentrale deel van Mosambiek met ‘n afsplitsing van Renamo. Daar is op busse geskiet.

Covid 19 in Mosambiek het nou so 3000 aktiewe gevalle, dit lyk tog of dit daar bly. Getalle daar is egter baie onseker.

PROGRAM

Die grens is nou weer oop, indien jy ‘n Covid toets binne 3 dae kan doen voor jy die land verlaat. Ek ondersoek die moontlikheid om binnekort te vertrek. Laat weet indien iemand wil saam ry! Verder laat weet as ek iewers ‘n bediening kan ondersteun met die besoek.

Finansies druk nou oral, maar ek sal laat weet indien dit Handevat se program beïnvloed.

Baie dankie

Danie Murray

danie@handevat.com