2 September 2019

Kom kyk en luister wat se De Eike se lidmate oor dankbaarheid, kliek op die DATUM om te kyk na die video.

1 September 2019 George Loots en Petra Wickens – Ons is Verlossings-Dankbaar

8 September 2019 Susan Blanché, Charles Wolvaardt en Anna van Wyk – Ons is Gesondheids-Dankbaar

15 September 2019 Petro v/d Heever en Joubert gesin – Ons is Daadwerklik Dankbaar

6 Oktober 2019 Kallie Pauw en Surina Viljoen – Ons is Diensbaar Dankbaar

13 Oktober 2019 Kosie Steenkamp en Charl Esterhuysen – Ons is Duidelik en Sigbaar Dankbaar

20 Oktober 2019 Lisa Loots, Franci Gresse en Marlene Kruger – Ons is Vreugdevol Dankbaar