30 April 2020

Ons was stil verstom oor die reaksie van De Eike se mense tydens die “Drop&Go” projek wat Dinsdagoggend by die kerkgebou afgeskop het. Dankie aan ieder en elk vir jul bydrae in hierdie tyd van afsondering. Deur jou bydrae sorg ons dat mense in nood kos op die tafel het. Dit is so eie aan De Eike se mense om te sorg! Waar daar nood is, daar is De Eike! Waar daar liefde is, daar is God die Heer!

Volgende Dinsdag maak ons weer so. Tussen 10:00 en 11:00 by die kerkgebou. Laai en laat waai! Ons sal daar wees om jou sakkie met nie-bederfbare kos te ontvang. De Eike se drie predikante dra kennis van die nood in die gemeente en die kos sal volgens behoefte uitgedeel word.  Tog wil ons vra dat julle ons hiermee help. Indien jy kennis dra van mense in nood kan jy gerus met jou blokleier of wyksleraar in verbinding tree.

Aan God Al Die Eer