14 November 2019

Beste Kollegas

Hiermee gee ek net  weer inligting deur oor wat die Bybelgenootskap vir gemeentes bied vir die jaar van die Bybel.

1.Ingesluit hier is ? elektroniese brosjure oor die jaar van die Bybel en die 2 miljoen-Bybel projek.

2. Aan die einde van Desember of vroeg in Januarie gaan ons vir u ‘n boekie stuur oor die Bybel wat u in u gemeentes aan lidmate kan uitdeel. Dit sal ? baie goeie boekie wees om lidmate weer te            motiveer om die Bybel te lees en meer oor die Bybel self te weet. Dit sluit onder andere die volgende in:

  • Waaruit bestaan die Bybel en hoe is dit saamgestel?
  • Daar is ook ? gedeelte in wat Prof Marius Nel geskryf het: Hoe moet jy die Bybel lees en oor die gesag van die Bybel?
  • Verduideliking oor die vertalings van die Bybel in Suid-Afrika.
  • Dit sal ook ? leesrooster insluit om die Bybel in een jaar deur te lees.

Dit is dus ? onmisbare inligtingstuk oor die Bybel.

3. Ons gaan die leesrooster in die bybelboekies insluit en ook op ? tipe blaadjie druk wat lidmate in hulle Bybels kan plaas. Daar sal lidmate kan afmerk om hulleself met die lees hiervan te verbind,        asook wanneer hulle dit gelees het. Dit sal beskikbaar gestel word sodra dit klaar is.

4. Ons stuur vroeg volgende jaar of einde van die jaar ? elektroniese boekie met 15 ekumeniese preke in oor die Bybel.

5. Ons is besig om ? 40 dae projek met daaglikse gedeeltes, weeklikse kleingroepmateriaal, video-snitte, preke, ensovoorts saam te stel vir gebruik vir die derde kwartaal volgende jaar. Ons doen dit       in samewerking met mense wat baie goed vertroud is met so ‘n 40 dae projek. Dit gaan oor die Bybel. Die detail stuur ek eersdaags vir u.

6. Kliek hier na youtube: video-snit van Dirk Gevers oor die jaar van die Bybel en 2 miljoen projek.

7. Ons gaan ook vir u spesiale koeverte stuur vir Bybelsondag op 23 Augustus as die Bybelgenootskap 200 jaar oud is. Dit sal ‘n bydrae vir die Bybelgenootskap se 2 miljoen Bybels en geletterdheid        boekies vir Suid-Afrika wees.

Ons vra regtig voorbidding vir hierdie grootste projek!!!! Om 2020 werklik die jaar van die Bybel te maak!!!!

 

Vriendelik groete

 

quintus heine (dr)
streekhoof: westelike streek
bybelgenootskap van suid-afrika