26 Februarie 2021

Goeiedag Kuilsrivier-De Eike Gemeente

Die NGK Sinode Wes-Kaapland se diensgroep Getuienisaksie fasiliteer en bevorder die samewerking tussen gemeentes en susterskerke in die buiteland wat in vennootskap met mekaar is, soos byvoorbeeld ons susterskerk in Japan, die RCJ. Lees gerus meer van ons susterkerk in die Verre Ooste by http://www.missiejapan.co.za/.

Volgens die Deurofferlys wat ons ontvang het van die Sinodale Kantoor, sal daar eerskomende Sondag deur julle gemeente ‘n deuroffer ter ondersteuning van hulle werk opgeneem word; iets wat tans dalk nog nie moontlik is nie. Nietemin gee ek graag inligting oor hierdie interessante deel van ons geloofsfamilie aan julle deur, en kan hier gelees word.

Julle is ook baie welkom om dr Stephan van der Watt in Japan te kontak (jsvdwatt@gmail.com) oor hoe die deuroffers aangewend word ten opsigte van die ondersteuning daar.

Lees meer oor Getuienisaksie by:
https://www.instagram.com/witness20_20/

https://twitter.com/WitnessGetuie 
https://www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie
 
http://getuienis.christians.co.za/

Die jongste Getuie/Witness, ons nuusbrief kan hier gelees word, dit gee ‘n kort oorsig oor die afgelope ses maande se Getuienisaksie-stories en bied ook baie inligting waarby gemeentes sou kon baatvind.

Lees ook gerus die VrydagNuus (https://kaapkerk.co.za/vrydagnuus/), digitale nuusbrief van die NG Kerk Wes-Kaapland, en deel asb nuus oor ons susterskerke in Afrika met jul lidmate.

Vriendelike groete

Getuieniskantoor