13 Augustus 2021

Ons is geweldig dankbaar vir elke lidmaat wat (op watter wyse ookal) betrokke is by ons gemeente en werksaamhede.

 

Een van die duidelikste aanduidings van lidmate se betrokkenheid is die dankoffers wat hulle vir die Here en vir sy werk gee. As ons hierdie aantal dankofferbydraes wat ons ontvang as ‘n persentasie van ons totale besoekpunte uit druk, kry ons ‘n syfer waarna dikwels verwys word as die persentasie “aktiewe lidmate”.

 

Gedurende Julie-maand het hierdie statistiek ons tegelyk verstom en diep dankbaar gelaat: na die oproep wat ons ‘n paar weke gelede gedoen het, het die persentasie aktiewe lidmate gestyg vanaf 49% gedurende Junie na 56% gedurende Julie.  (Verlede jaar Julie se persentasie was 50%.)  Dalk klink dit nie vir jou na baie nie, maar hierdie 7% styging in lidmate wat finansieel tot die gemeente bydra, beteken dat ons 51 ekstra dankoffers ontvang het!

 

Dit het verreikende gevolge vir ons finansiële situasie meegebring. Ons kon daarom verlede maand al Julie-maand se uitgawes dek uit ons dankofferinkomste – en dit terwyl ons verwag het dat die maandelikse tekort bykans R80 000 sou beloop!

 

Só lyk dit in ‘n tabel:

Totale dankofferinkomste per maand lyk soos volg:

(Maart en Julie se syfers sluit eenmalige bydraes van onderskeidelik R45 000 en R40 000 in)

 

Die totaal van dankoffers gedurende die eerste week van Augustus ontvang was R117 030 en die verwagting is dat Augustus se dankofferinkomste weereens genoeg sal wees om ons lopende uitgawes te kan betaal.

 

Daarom sê ons vir elkeen wat betrokke geraak het: Baie dankie vir elke dankofferbydrae!

 

Elmari

 

Naskrif: So wonderlik soos dit is dat ons gemeente ‘n slag weer kop bo water gekry het, kan dit net help as dit regtig volhoubaar is – ons kan nie elke maand ‘n erflating verwag nie! Daarby kom die tradisioneel maer maande van die Desembervakansie ook nader. Dis nog glad nie tyd om houtgerus te raak nie, maar wel om moed te skep! (Red.)