5 Februarie 2021

Dit is belangrik dat die huidige herstelwerk afgehandel moet word voor die volgende reënseisoen, om sodoende (verdere) strukturele skade aan die gebou te verhoed.