2 November 2017

Ons gemeente is nou al geruime tyd betrokke by die VGK Koelenhof gemeente en die St Paul’s Church in Kayamandi. Ons ondersteun hulle op verskeie maniere.