9 Oktober 2017

Ds Hannes was op 9 Oktober 2017 reeds 25 jaar in die Gemeente!