18 Mei 2018

Die Othello Bybelstudiegroep het op Woensdag 23 Mei vir die eerste keer byeengekom.  Omdat die eetsaal reeds bespreek was, het ons by Phillie en Elize van Wyk se huis bymekaar gekom. Ons was 18 lede en Phillie-hulle se huis was omtrent vol!