17 Januarie 2020

1 – 4 Jan

 Guinee:  Bid dat die Woord van God mense se harte sal bereik.  Bid vir die Bybelgenootskap en dat die organisasie se werk ‘n impak op mense sal hê en in hulle Bybelbehoeftes sal voorsien.

 Mali:  Mali het ‘n verskeidenheid landstale.  Bid dat die plaaslike Bybelgenootskap bybelse beginsels aan die mense in hulle spesifieke moedertaal sal kan leer.  Bid ook dat ons verskeie projekte mense nader aan die Woord van God sal bring.

Senegal:  Die land worstel met heelwat uitdagings, insluitend geletterdheid.  Bid dat God die Bybelgenootskap sal help om ‘n verskil in mense se lewens te maak en om in hulle Bybelbehoeftes te voorsien.  Dank God vir die werk wat reeds hier gedoen is.

5 – 11 Jan

Gambië:  Bid vir ons kinder- en jeuguitreikprojekte.  Bid ook vir die nodige fondse vir ons projekte en vir verbeterde infrastruktuur.

Sierra Leone:  Bid vir die goeie vordering in die vertaling van die Nuwe Testament in Sherbro en dat dit die behoeftes van die Sherbro, wat hoofsaaklik vissermanne en handelaars is, sal vervul.

Liberië:  Bid vir vertalingswerk in hierdie land.  Bid dat die Bybelgenootskap die mense met die Woord in hulle eie taal sal kan bereik.  Bid ook vir die Dan Bybelvertaling.

12 – 18 Jan

Burkina Faso:  Ons dank die Here vir die impak van die traumaberadingsprogram.  Christene is in die minderheid in hierdie land en daarom bid ons dat baie meer mense Jesus sal leer ken.  Bid vir ons veiligheid aangesien ons oor die afgelope paar jaar terreuraanvalle beleef het.

Côte d’Ivoire:  Bid vir ekonomiese stabiliteit in ons land en vir genoegsame fondse vir ons vertalingsprojekte.  Bid ook vir die land in die aanloop tot die presidents- en algemene verkiesing later vanjaar.

Ghana:  Bid spesifiek vir die Bono Bybelvertalingsprojek asook vir Bybelvertalings wat nog onderweg is.  Bid vir die voorbereidings van die WBG se Wêreldvergadering wat in 2022 deur ons Bybelgenootskap aangebied word.  Bid vir al ons projekte en aktiwiteite.