6 Februarie 2021 @ 08:00

Byeenkoms - NG Kerk Kuilsrivier-De Eike, Konsistorie
Hierdie byeenkoms is reeds verby.