15 Februarie 2019

As ek na die syfers van die beloftes en die uiteindelike resultaat van die offers kyk, kry ek altyd so’n “smile” van verstomming. Dis ‘n opheffende ervaring, ‘n ervaring wat my geloof elke keer sterker maak dat my God se werke baie ver bo my begrip is.

Ek deel net ‘n paar redes:

 • Lidmate beloof, maar gee meer as wat hulle beloof.
 • Lidmate wat niks beloof het nie, bly steeds gee.
 • Die jaarlikse ekonomiese siklus, dat Januarie die langste maand is, word nie weerspie?l in die Januarie-bydraes wat meer was as wat ons begroot het nie.
 • In 2017 droog ‘n substansi?le bydrae (R3000pm) op aan die einde van Mei ( dis net 3 maande in die finansi?le jaar). Ons loop kort op begroting, maar aan die einde van die boekjaar het ons nog ‘n oorskot. Die Here se boekhouding is onverklaarbaar goed.
 • By twee geleenthede kon ons die afgelope 4 jaar aan instansies ‘n addisionele bedrag betaal om hul begroting te help klop.

De Eike se lidmate help:

 • Kinders om te konsentreer, want hulle het iets gehad om te eet by die skool.
 • Maatskaplike werkers, om Koninkrykswerk tussen en vir kinders te doen.
 • Een dominee in Mosambiek om sy gemeente te bedien met die Verlossingsboodskap.
 • Nog een in Indi?.
 • Nog een tussen die onbereiktes in Mosambiek.
 • Nog een in Koelenhof.
 • Bearbeiding in Kalkfontein deur te help om ‘n infrastruktuur op te rig.
 • Help die boodskap van Jesus versprei deur radio in w?relddele waar gewone getuienisaksies verbode is.
 • Bybelverspreiding en kerkplanting deur Bibles for Believers.
 • Opheffingswerk in Greenpark, die hulp aan die kleuterskooltjie daar en deur hulp aan Badisa en Aksie Samaritaan.
 • Bo en behalwe dit was daar by meer as een geleentheid ook fondse vir uitreike na mense in nood.

Ek persoonlik word deur u belofte-offers gereeld om my knie? gedwing in boetvaardige dankbaarheid dat ek ‘n Lewende Here dien.

Piet Rootman

Voorsitter

Getuienisaksie