15 Oktober 2021

28 September, 2020

danie@handevat.com

Liewe Ondersteuner

Ek is onder die versoeking om iets te sê oor die unieke tye waarin ons leef. Sommige word baie intens daardeur geraak en ander nie. Daar is baie belewenisse van verliese uitdagings in verhoudings ens. Om die brief nie lank te maak nie, hier is ‘n skakel van ‘n preek wat ek gehoor het by die Tygerberg gesinskerk. ‘n Preek van Riekert Botha:

https://youtu.be/zhzPfstivA4

Die rede vir die skryf is dat die nuus nou deurgekom het dat die kerk in Mosambiek weer byeenkomste kan hou tot 50 persone per byeenkoms. Ek kan dus weer my volgende besoek beplan. Op hede gaan ek die drie gemeentes besoek wat deur Strand Gereformeerde kerk ondersteun word. Hulle wou Bonny ook saam stuur, maar dit wil ongelukkig nie uitwerk nie.

Op die stadium is die beplanning om na die 22ste te vertrek na Mosambiek vir ‘n maand. Die eerste 2 weke saam met die Strand gemeentes en daarna na ander gebiede. Dit moet met die Tumbine sinode bespreek word voordat ons kan weet waarheen.

Ek sal baie graag 2-3 mense wil saam vat na Mosambiek. Dit kan ‘n baie waardevolle tyd wees alhoewel nie altyd gemaklik nie. Daar is fisies net die gewone risiko’s van ver ry, maar nie baie verdere risiko’s nie. Pas egter op vir die grootste gevaar en dit is dat as jy saam gaan jy dalk nie dieselfde gaan terug kom nie. As daar belangstellendes is, maak asb. kontak met my dat ons kan beplan. Indien iemand dalk ‘n persoon uit Khayelitsha of VGK wil borg om saam te gaan, moet ons net vinnig spring.

Kostes vir ‘n persoon om saam te gaan is so 3 na 4 duisend rand.

Tydens die tyd wat ek moes wag vir die Covid regulasies in Mosambiek, het Handevat betrokke geraak by ‘n paar gemeentes se uitreik inisiatiewe. Die twee belangrikste fokuspunte was om die taak van ‘n getuienis kommissie verder te ontwikkel en om meer lidmate in gemeentes te bedien in ‘n proses om elkeen se roeping duidelik te maak en die kommissie te help om dan die roeping te dien en te ontwikkel. Ons glo dat lidmate voor moet loop in ‘n gemeente se roeping en dat die leierskap hierdie inisiatiewe van lidmate moet aanmoedig, toerus en koördineer. Lidmate moet self by die Here hoor waarvoor die Here hulle roep. Hierin speel persoonlike gesprekke klein groepe en gebed ‘n groot rol.

Bid asb. vir die take wat nou afgehandel moet word, die bakkie wat gereed gemaak moet word vir die trip en ‘n besoek aan Springbok.  So tussen hakies, ek en Bonny is nou 30 jaar getroud.

Baie groete Danie Murray