18 September 2020

Sondagaand om middernag gaan die hele land ‘n nuwe fase van die Grendeltyd binne. Die hele land gaan op Vlak Een – en dit het verreikende implikasies vir kerke wat daarna smag om hulle eredienste te hervat! Jy het waarskynlik alreeds ‘n SMS gekry wat die blye nuus deel dat De Eike van volgende Sondag (27 September) af uiteindelik eredienste gaan hervat op die beperkte skaal wat dit vir ons moontlik is. Maar daar is natuurlik ‘n klomp goed wat jy hieroor moet weet.

 1. Die reëls van sanitasie moet steeds streng toegepas word. Dit beteken dat daar by die twee deure wat oop gaan wees (naamlik die voordeur en die glasdeure aan Pionierstraat se kant) bemande sanitasiestasies gaan wees: tafels waar jy sal moet inteken en waar jou temperatuur aangeteken sal word. Gelukkig ken jy die protokol want dis mos maar hoe dit nou deesdae orals werk!
 1. Let Wel: as gevolg van die risiko wat ons toring op die oomblik bied (ek het mos verlede week daaroor berig) moet mense wat op die gras aan die konsistorie se kant parkeer, asseblief ombeweeg na die glasdeur aan Pionierstraat, ter wille van julle eie veiligheid. Dit sal so afgeskerm wees.
 1. Binne-in die kerk sal die bekende protokol-reëls steeds streng geld. Die dra van maskers is verpligtend, en sorg asseblief dat jy ‘n gesonde afstand handhaaf met ander mense (jy kan maar styf langs jou vrou sit!). Kom ons help mekaar asb daarmee en sit wyd verspreid in die kerk.
 1. BAIE BELANGRIK: Daar sal slegs 250 mense per erediens toegelaat word. Om vir jou plek te verseker is dit gebiedend noodsaaklik dat jy die kerkkantoor in die week gedurende kantoorure sal bel by 021 903 3818 en jou plek bespreek. Die 251ste een wat bel gaan ongelukkig nie plek kry nie. Op hierdie stadium oorweeg ons nog nie meerdere eredienste nie, aangesien die wet vereis dat ‘n lokaal volledig gesaniteer moet word tussen byeenkomste.
 1. Op hierdie stadium kan ons ongelukkig nog geen ander byeenkomste akkomodeer nie. Die Kinderkerk en kategese, wat kleiner lokaaltjies gebruik, sal ongelukkig eers later heropen.
 1. Tydens die erediens sal daar geen samesang of samespraak (bv geloofsbelydenis) wees nie.
 1. Kollektes mag ook nog nie fisies opgeneem word nie; die offerkissies gaan wel na die diens met die uitgaan by die deure beskikbaar wees. Die beste sal waarskynlik wees as jy jou bydrae in ‘n sakkie of koevert kan plaas.
 1. Aankondiginge kan ook nog nie fisies versprei word nie, maar sal vooraf op die borde geflits word.
 1. Ons ondersoek nog moontlike maniere om Nagmaal te bedien (tekens kan nie fisies uitgedeel word nie).
 1. Daar sal geen konsistoriebyeenkomste van kerkraadslede wees tot verdere kennisgewing nie.
 1. As gevolg van skoolkwartaaldatums wat verander het, moet jy asseblief nie jouself te veel aan die almanak steur nie – hy gaan heel gereeld verkeerd wees! Die skoolvakansie begin bv eers in Oktober. Ons sal jou wel op ander maniere op hoogte hou.
 1. Preke sal in die toekoms steeds op elektroniese media beskikbaar gestel word (die videos sal tydens die erediens opgeneem word), net ‘n bietjie later as in die Grendeltyd.
 1. Terugvoer van lidmate sal waardeer word. Hierdie uitvoerige protokol lyk dalk baie indrukwekkend, maar dis nie in klip gekap nie. Dit kan verander as dit nodig is!
 1. Dus, in ‘n neutedop: EREDIENSTE HERVAT OP SONDAG 27 SEPTEMBER OM 09:00. KOM ASB BIETJIE VROEëR AANGESIEN DIE INTEKENPROSES TYD IN BESLAG GAAN NEEM. 

BESPREEK ASSEBLIEF JOU PLEK BY DIE KERKKANTOOR OM EEN VAN DIE 250 TE WEES WAT DAARVAN DEEL GAAN WEES!!!!