9 Maart 2018

Die Kommissie vir Vrouelidmate het op Vrydag, 2 Maart die Wêreldbiddag vir Vroue in ons gemeente gevier by ‘n wonderlik geseënde geleentheid.

Die Wêreldbiddag vir Vroue bring vroue van verskillende rasse, kulture en kerke byeen, om saam voor God te verenig in gemeenskap met Hom en groter begrip vir mekaar.  In Suid-Afrika word die program in agt tale vertaal.

Die tema hierdie jaar was “Hoe Wonderbaar is U Skepping” en is gekies deur die Republiek van Suriname in Suid-Amerika.  Alhoewel Suriname geografies ver verwyder van ons is, is daar tog baie raakpunte tussen ons land en Suriname.  Nes Suid-Afrika is Suriname ‘n etnies diverse land en is hulle ook geseënd met oorvloedige natuurlike hulpbronne.  ‘n Verrassende feit is dat Nederlands Suriname se amptelike taal is.

Ons was bevoorreg dat ds. Konette Louw van Vredenburg vir ons die geleentheid gelei het.

Die skriflesing was uit Genesis 1:1 – 31 wat vertel van die eerste vyf dae van die skepping.  Alles wat God geskep het, is goed.  En God het Sy volmaakte skepping aan ons as mens toevertrou om te onderhou.

Dit is hier waar ons as mensdom so dikwels jammerlik faal.  Doen ons genoeg om ons erfenis te bewaar? Maak ons herwinning ‘n prioriteit?  Word natuurlike hulpbronne oordeelkundig en verantwoordelik aangewend?  Is verkwisting van waterbronne die rede vir die krisis waarin die Wes-Kaap tans gedompel is?

Die biddag het ons nie net stof tot nadenke gegee nie, maar ons ook geïnspireer om onsself opnuut te verbind tot die bewaring van die skepping.