5 Februarie 2021

Ek het al van gister af gevoel om die woord “Covid 19” ‘n positiewe naam te gee. Toe kom die volgende by my op:

             C – Christus

            O – Ons

            V – Verlosser

            I – In

           D – Donker tye.

Toe gaan kyk ek in my Bybelse Woordeboek wat die getal 19 beteken, en vind daar: Dit is “‘n Oproep tot Lofprysing en aanbidding tot God”. Selfs in moelike tye!!!

En HOOP dit gee NUWE BETEKENIS vir elkeen van julle wat hier lees.