15 Augustus 2019

De Eike se kerkkoor neem jaarliks deel aan ‘n Kerkkoorfees wat een van die hoogtepunte op ons jaarprogram vorm.  Dit vind vanjaar plaas op

Sondag 25 Augustus by NGK Durbanville om 18:30.

Elke koor sing twee liedere en dan sing al die kore saam in ‘n massakoor teen die einde van die program.  Dit is gewoonlik ‘n lieflike geleentheid.  Die gehoor word ook lekker betrek met samesang (die voorsang begin al om 18:10).

Almal is hartlik welkom om dit by te woon!

René Ferreira

Orrelis