23 Mei 2019

Die visie van die Fondse Kommissie is om goeie finansiële bestuur toe te pas om ‘n gesonde finansiële posisie vir die gemeente te verseker, terwyl terselfdertyd aan die gemeente se behoeftes én aan die Kerk se roeping, voldoen word.  Met ander woorde: die Fondsekommissie se fokus rus hoofsaaklik op die oordeelkundige besteding van ons beskikbare fondse.  Maar dis net een kant van die bankrekening.  Hierdie balansstaat gaan nie balanseer nie.

Die vraag onstaan dus: wie neem verantwoordelikheid vir die insameling van ons gemeentefondse? Die voorstel was dat daar ‘n fondsinsamelingstaakspan in die lewe geroep word, wie se fokus eerder op die insameling van gemeentefondse sal wees en die voorstel is deur die kerkraad goedgekeur.

Nou het ons so ‘n span mense nodig.  Ons vra nie vir mense met ‘n finansiële agtergrond nie. (Jy hoef glad nie te weet hoe werk ‘n balansstaat nie!) Ons vra bloot vir mense wat gewillig is om in die diens van die Here te staan.  Ons vra vir ‘n span mense wat sal hande vat met die Fondsekommissie, en wat sal help om idees tot uitvoering te bring.

Want ons doen dit nie vir mense nie, ons doen dit vir die Here en vir die uitbreiding van Sy koninkryk.  (Kol. 3:23 en 24)

As die Here dit op jou hart druk om so betrokke te raak, maak asseblief kontak met Mariana in die kerkkantoor.

Aan die ander kant, as jy wel weet hoe ‘n balansstaat werk, kontak my (082 895 7881), ons het jou nodig by die Fondsekommissie.